Loading...

TEMADAGE OG FOREDRAG INDENFOR ANDRE OMRÅDER

KAN AFTALES INDIVIDUELT

PSYKOLOGISKE YDELSER TERAPI OG RÅDGIVNING • Jeg har stor erfaring i samtaler med børn og unge. Alle børn og unge er naturligvis forskellige, men for langt de fleste er det en stor støtte at tale med
 en professionel, når livet omkring barnet eller den uge er belastet. Det kan være i forbindelse med skilsmisse, sygdom, sorg, flytning eller sociale
 problemstillinger som angst, mobning, nedsat selvværd og ensomhed. Samtidig har jeg stor erfaring i arbejdet med traumatiserede børn både akut og i
 det efterfølgende forløb.
• Et liv med børn er et liv med konflikter. Jeg tilbyder forældrerådgivning og sparring, når familielivet i en periode ikke fungerer. Jeg har særlig erfaring
 med stressramte familier og familier i krise. • Individuel korttidsrådgivning i forhold til bedring af familiens trivsel tilbydes i klinikken eller over telefonen. SUPERVISION Jeg tilbyder Uddannelsessupervision af psykologer med henblik på autorisation. Det kan være forløb på 40 timer eller efter aftale og kan forgå individuelt eller i gruppe. • Supervision af andre faggrupper med en børnepsykologisk eller neuropædagogisk indgangsvinkel.
• Sagssupervision og/eller sparring i komplicerede børnesager. • Supervision på behandlingshjem og opholdssteder samt til plejeforældre. UNDERSØGELSER Neuropsykologisk undersøgelse: En neuropsykologisk undersøgelse kan foretages når barnets eller den unges kognitive styrker og svagheder ønskes belyst. Der kan laves undersøgelse af specifikke områder, eksempelvis eksekutive funktioner, eller der kan laves generelle undersøgelser, hvor alle kognitive domæner afdækkes. Børnepsykologisk undersøgelse: En børnepsykologisk undersøgelse omfatter en vurdering af barnets eller den unges generelle kognitive færdigheder (intelligens) og/eller en vurdering af det social kognitive funktionsniveau. Undersøgelsen kan også omfatte en vurdering af barnets følelsesmæssige tilstand og trivsel samt eventuelt vurdering af tilknytning. En børnepsykologisk vurdering kan foretages på børn i alle aldre, inklusiv småbørn. Forældrekompetenceundersøgelse: En forældrekompetenceundersøgelse foretages altid som led i en større afdækning af familien og altid i samarbejde med en kommunal sagsbehandler. Der foretages ikke vurdering af forældrekompetence for privatpersoner. En forældrekompetence-undersøgelse omfatter altid en vurdering af den voksnes generelle kognitive funktionsniveau (intelligens), en personligheds-vurdering og en undersøgelse af forældrestil samt et indgående interview. Derudover kan der undersøges for specifikke problemstillinger efter behov. Der kan ligeledes, efter aftale, indgå observationer i undersøgelsen. FORSKNINGSBASERET KONSULENTBISTAND Jeg har som Ph.d erfaring i forskning med og i børn. Det drejer sig om etik, metoder (kvantitative og kvalitative) samt formidling. Derudover har jeg stor erfaring i at interviewe børn og unge, fokusgrupper og erfaring i udviklingen af spørgeskemaer og tests. UNDERVISNING • Undervisning i børnepsykologi på specialistniveau • Undervisning i børnepsykologiske emner som f.eks.:
- Børns udvikling og livsomstændigheder
- Samtaler med børn - Børn som pårørende til forældre med alvorlig sygdom
- Børn og traumer /PTSD
- Børn og sorg • Undervisning i børneneuropsykologiske emner som f.eks.:
- Hjernens udvikling og funktion
- Den børnenuropsykologiske undersøgelse
- Omsorgssvigt, tilknytning og hjerneforandringer • Undervising i neuropædagogik

 

PUBLIKATIONER

 

 

 

Kieffer-Kristensen, R., Teasdale, T. W., & Bilenberg, N. (2011). Post-traumatic stress

symptoms and psychological functioning in children of parents with acquired brain injury.

Brain Injury, 25, 752-760.

 

Kieffer-Kristensen, R., & Teasdale, T. W. (2011). Parental stress and marital relationships

among patients with brain injury and their spouses. NeuroRehabilitation, 28, 321-330.

 

Kieffer-Kristensen, R. (2011). Including the Family in Brain Injury Rehabilitation.

Nevropsykologi, 14, 1.

 

Kieffer-Kristensen, R. (2012) Parental Acquired Brain Injury: Its impact on their children.

PhD thesis. Department of Psychology, University of Copenhagen.

 

Kieffer-Kristensen, R., Siersma, V. D., & Teasdale, T.W. (2012). Family matters: Parental

acquired brain injury and child functioning. NeuroRehabilitation, 32, 59-68.

 

Kieffer-Kristensen, R. & Johansen. K.L.G (2013). Hidden loss: A qualitative explorative study of

children living with a parent with acquired brain injury.

Brain Injury, 27, 1562-1569. Brain Injury, 25, 752-760.

 

Book chapter i Children & Young People’s Response to Parental Illness: A Handbook of

Assessment & Practice (2015). Edited by David Morley (Nuffield

Department of Population Health, University of Oxford). In Press

Jeg er født i 1971 og bor sammen med min mand, Robert,

og vores tre børn. Siden 2000 har jeg arbejdet som

psykolog på Roskilde Sygehus og Hjerneskadecenter

samt hos organisationen Børn, Unge og Sorg.

Her har jeg arbejdet med individuel terapi og ledet

sorggrupper for børn og unge. I 2013 blev jeg selvstændig

privatpraktiserende psykolog med klinik i Virum.

læs mere

;
OM RK Jeg er autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet i 2000 og har en Ph.d. grad i børnepsykologi. Min erfaring er stor indenfor klinisk børne- og familieområdet samt neuropsykologi. Samtidig har jeg særlig erfaring med psykologiske tests, udredninger og undersøgelser af både børn og forældre. Terapeutisk har jeg en bred erfaring med kompetencer indenfor sorg, sygdomsramte familier, skilsmisse, stress, kriser, traumer og omsorgssvigt. Siden 2014 har jeg været ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor jeg underviser i børneneuropsykologi. Derudover underviser jeg på specicalistuddannelsen for psykologer, på temadage og kurser samt holder oplæg på konferencer. Jeg har forsket og skrevet videnskabelige artikler og bidraget til en international bog om børn, der oplever, at deres forælder pludselig bliver ramt af en akut opstået hjerneskade. I 2013 startede jeg som fuldtids privatpraktiserende psykolog. Jeg er engageret og brænder for arbejdet med at støtte børn, unge og deres familier med at komme i balance og blive bedre til at forstå sig selv og hinanden. I min praksis tilbyder jeg psykologiske undersøgelser, behandling af børn, forældrerådgivning, supervision, coaching, undervisning/kurser og konsulentbistand indenfor forskning. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og underlagt psykologlovgivningens regler om tavshedspligt. BAGGRUND • Uddannet fra Københavns Universitet i 2000 • Autoriseret af Psykolognævnet i 2003 • Ph.d. i psykologi i 2012 • Ekstern lektor på Københavns Universitet siden 2014
Individuelle samtaler, pr. 45-50 min.: Individuel supervision psykologer/andre fagpersoner pr. time: Supervision i gruppe 2-5 personer: Timer som konsulent
Undervisning (pr. undervisningstime):
Kørsel pr. ½ time: 900 kr.
900 kr.
1.200 kr.
900 kr.
2.500 kr.
450 kr.

priser

Undersøgelser aftales individuelt i forhold til opgavens indhold Afbud Det er muligt at ændre eller aflyse en aftale, hvis man giver besked i god tid og senest dagen før. Ved udeblivelse eller aflysning på selve dagen for en aftalt konsultation vil der blive opkrævet fuld betaling. Tilskud Sundhedsforsikring Mange arbejdspladser har en sundhedsforsikring, der kan dække op til 10-12 timers psykologhjælp. Arbejdspladsen har ikke krav på at vide, hvad den ekelte medarbejders sundhedsforsikring bliver brugt til. Kontakt forsikringsselskabet direkte. Forsikringsselskab har i denne forbindelse tavshedspligt. Indbo/familie forsikringen I private indboforsikringer kan der være tilskud til psykologhjælp. Det er ikke alle forsikringsselskaber, der tilbyder den mulighed. Kontakt forsikringsselskabet og hør nærmere om dækning og tilskud til psykolohjælp. Klinikken har ikke overenskomst med Sygesikringen

Telefon: 29829616

 

Mail: kontakt@rikkekieffer.dk

www.rikkekieffer.dk

 

 

Konsultation/klinik:

Virumgade 7-9

2830 Virum

© 2015 | DESIGN BY WABI-SABI.DK